ReadyPlanet.com
dot dot
bulletเบญจพรศิริฟาร์ม
bulletวัสดุการเกษตร
bulletร้านอาหารเมนูไก่งวง
bulletของฝากและของที่ระลึก
bulletสินค้าและบริการ
bulletท่องเที่ยวเชิงเกษตร
bulletแลกเปลี่ยนเรียนรู้
dot
Newsletter

dot
bulletปศุสัตว์จังหวัดหนงบัวลำภู


คณะปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับคณะปศุสัตว์เขต 4 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ฟาร์มไก่งวงเบญจพรศิริฟาร์ม

 

น.สพ.ศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4   
น.สพ.นิยมศักดิ์ ปทุม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันและบําบัดโรค
สัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกมาตรวจติดตามงานที่ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมีนายวันชัย ถวิลไพร
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภูหัวหน้ากลุ่มงาน ปศุสัตว์อําเภอ และพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวลําภู ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่งวง ของเบญจพรศิริฟาร์ม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


 
บริการของเรา

ขายนกยูงขาว นกยูงแบล็ควิง นกยูงอินเดีย นกยูงด่าง 2022 เบญจพรศิริฟาร์ม
ขายขนนกยูงร่วงเองตามธรรมชาติ 2565 เบญจพรศิริฟาร์ม article
ขายไก่ต๊อกหลากสี 2565 เบญจพรศิริฟาร์ม
ขายไก่โปแลนด์ สีชามอย สีซิลเลอร์ สีโกลเรค มีทั้งขนเรียบและขนกลับ 2565
ฟาร์มไก่งวงเบญจพรศิริฟาร์ม ชวนชิม article
จัดเลี้ยงสังสรรค์ ประชุมสัมมนา ที่ฟาร์มไก่งวงเบญจพรศิริฟาร์ม article
บรรยากาศสวยๆพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน article
บริการอาหารชุดสำหรับกรุ๊ปทัวร์ article
บริษัท ไทยวราทัวร์ ทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด รับรองคณะนักท่องเที่ยวจากภาคใต้ด้วยอาหารเมนูไก่งวง ที่เบญจพรศิริฟาร์ม article
ธนาคารออมสินรับรองคณะผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่ ที่เบญจพรศิริฟาร์ม article
ทุกรอยยิ้มของคุณคือความภูมิใจของเรา...เบญจพรศิริฟาร์ม
รายการอาหาร@สวนอาหารเบญจพรศิริฟาร์ม articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

เบญจพรศิริฟาร์ม
ที่อยู่ :  เลขที่ 119 หมู่ 5 เขต :  ต.โพธิ์ชัย แขวง : อ.เมืองฯ
จังหวัด :หนองบัวลำภู      รหัสไปรษณีย์ : 39000
เบอร์โทร :     มือถือ :  080-4608969 061-1271668
อีเมล : benjaponsirifarm18@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.benjaponsirifarm.com